Projekty EU

 

  

 

JAN ZIEMBA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE J & H ZIEMBA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie Jan Ziemba Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne J & H ZIEMBA z siedzibą w Opolu.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0018/16

 

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka 

Działanie 02.01: Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie 02.01.02: Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2017 r. – 30.09.2018 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 233 085,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 132 650,00 PLN

 

Celem realizacji projektu jest rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie poprzez wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firmy (B2E), wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B) oraz wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

 

Rezultatem projektu będzie usprawnienie procesu produkcji (B2E) oraz możliwość rozpoczęcia zupełnie nowej działalności produkcyjnej własnych linii produktowych oferowanych na szeroką skalę (B2C) oraz przetransformowania hurtowni w nowoczesną platformę handlową, docierającą do znacznie szerszego grona przedsiębiorstw (B2B).

 

 

 

 

 

2024  PHUP J&H Ziemba   globbers joomla templates